JĘZYK

Formularz zgłoszeniowy

np. alergie, stale przyjmowane leki itp.
np. stwierdzone ADHD, dyslekcja; należy przedstawić zaświadczenie
np. pomoc w organizowaniu imprez, księgowość, informatyka, plastyka, opowiadanie dzieciom o hobby / zawodzie itp.