JĘZYK

Kursy językowe

Kursy języka polskiego.

Nasza organizacja z dużym powodzeniem prowadzi kursy języka polskiego jako obcego. Oferta ta jest skierowna do osób dorosłych, które chcą postawić swoje pierwsze kroki na drodze ku znajomości języka oraz kultury polskiej, jak również do słuchaczy, którzy pragną już zdobytą wiedzę zgłębić i utrwalić.
Zajęcia odbywają się w małych 10-12 osobowych grupach, dzieki temu wykwalifikowany nauczyciel w oparciu o ciekawe materiały dydaktyczne jest w stanie w pełni dopasować program do potrzeb i predyspozycji każdego ze słuchaczy.
W nauczaniu języka polskiego najważniejszy jest dla nas aspekt praktyczny. Chcemy, aby poznane słownictwo i struktury gramatyczne były przede wszystkim funkcjonalne, a uczestnicy naszych kursów mieli na lekcjach wiele okazji do swobodnej konwersacji. Staramy się stworzyć  przyjazną, rodzinną atmosferę, która pozwala pokonać barierę językową i ,,przełamać pierwsze lody’’.
Oferujemy zróżnicowane kursy języka polskiego na wszystkich poziomach zaawansowania i o różnym stopniu intensywności: kursy 10 tygodniowe, intensywne, a także lekcje indywidualne i kursy języka biznesowego.

Polish course (3)