JĘZYK

Współpraca z lokalnymi szkołami

Współpraca z lokalnymi szkołami.

Nasza organizacja ściśle współpracuje z angielskimi szkołami w Bedford. Dzięki temu polskie dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w zajęciach języka polskiego w szkole, w której uczą się na co dzień, w czasie tzw. After School Club oraz Lunch Club. Podczas cotygodniowych  spotkań uczniowie  otrzymują profesjonalne wsparcie w procesie nauki pisania i czytania w języku polskim, jak również poznają kulturę i obyczaje Polski. Poprzez prace stylistyczne, artystyczne, a także ciekawe zabawy językowe mogą zaprezentować swoje umiejętności rówieśnikom ze szkoły, dzięki czemu wzrasta ich poczucie wartości  i przynależności do grupy. W tym miejscu warto wspomnieć, że naszymi uczniami są również dzieci, których pierwszym językiem jest język angielski, a zainteresowanie językiem i kulturą polską rozwija się wraz z nawiązywaniem szkolnych przyjaźni z polskojęzycznymi dziećmi.

W  porozumieniu z niektórymi angielskimi placówkami, nasza organizacja wspiera polskie dzieci i młodzież podczas zajęć indywidualnych, a także zapewnia pomoc w tłumaczeniach listów skierowanych do rodziców oraz zapewnia wsparcie językowe w czasie spotkań z angielskojęzycznym gronem pedagogicznym.