LANGUAGE

Płatności

Opłata za trymestr nauki w Polskiej Szkole Sobotniej PLCA w roku szkolnym 2016-2017 wynosi:
£60 – opłata za jedno dziecko,
£40 – opłata za drugie dziecko,
£30 – opłata za trzecie dziecko,
Bezpłatnie – czwarte dziecko i następne.
Depozyt za dyżury rodzicielskie: £30 od rodziny za rok szkolny.

Opłatę za naukę w Polskiej Szkole Sobotniej należy wpłacać na konto PLCA w terminie przewidzianym przez władze szkoły tj.
Wpłata depozytu za dyżury rodzicielskie – do 15/10/2016
Trymestr 1 – do 31/10/2016
Trymestr 2 – do 31/01/2017
Trymestr 3 – do 30/04/2017

Dane do przelewu:
Tytuł wpłaty: Nazwisko i imię dziecka oraz numer trymestru, za który uiszczana jest opłata (np. Kowalska Anna 1, Nowak Z. dep, Piotrowski K. 2).
Account Name: The Polish Language and Culture Association (PLCA)
Sort code: 08-92-99
Account name: 65686773