JĘZYK

„Przyszłość zaczyna się dziś, nie jutro”

- Jan Paweł II

The Polish Language and Culture Association/Stowarzyszenie Kultury i Języka Polskiego (PLCA) jest nową organizacją, która została powołana do życia z potrzeby stworzenia w Bedford ośrodka kulturalno-oświatowego.

Głównym celem naszej organizacji jest prowadzenie działalności edukacyjno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży...

Czytaj dalej
Działalność naszej organizacji obejmuje:

- zajęcia w Polskiej Szkole Sobotniej w Bedford dla dzieci w wieku od 3 lat do poziomu A-Level;
- warsztaty językowe, kulturalne i artystyczne dla dzieci i młodzieży;
- warsztaty i konsultacje pedagogiczne dla rodziców;
- nauczanie języka polskiego jako obcego...

Czytaj dalej

Partnerzy